Systeemtherapie

Dienst

Systeemtherapie

Systeemtherapie gaat over gezins- en relatietherapie. Systeemtherapie kan goed ingezet worden als het gezin, of de relatie uit balans is.
Een systeemtherapeut onderzoekt samen met de mensen uit het systeem wat de problemen of bezorgdheden zijn, hoe ze volgens de betrokkenen zijn ontstaan en wat de impact van de bezorgdheden zijn op alle betrokkenen. We vinden het logisch dat bezorgdheden kunnen ontstaan in de context van het leven en relaties. De aandacht ligt op gewenste veranderingen en wat er nodig is om de gewenste verandering tot stand te brengen. Daarbij wordt ook gekeken naar wat juist de krachten en positieve eigenschappen van het systeem zijn. Uiteindelijk staat niet het zoeken naar oorzaken centraal, maar het zoeken naar mogelijkheden om het anders, prettiger te doen. Tijdens de ontmoetingen is er ruimte voor alle stemmen van het gezin, of de relatie, waarbij er ook aandacht is voor wat wel aanwezig is en (nog) niet herkend, of uitgesproken wordt.

Omdat systeemtherapie ervan uit gaat dat we gevormd worden door alle verschillende soorten systemen waarin we ons bevinden, zijn de invloeden vanuit de omgeving: school, werk, buurt, religie en cultuur belangrijk. Ook de geschiedenis van het gezin en patronen die zich van grootouder op ouder en van ouder op kind herhalen, is een belangrijke onderdeel van systeemtherapie.

Have a question?

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]