Algemene voorwaarden

Informatie

Algemene voorwaarden en aanvullende informatie

Het is belangrijk dat bij de start van het traject een aantal zaken helder op papier staan en waarvan u weet wat dit betekent voor de behandeling.

Kwaliteit

Kwaliteit is dat wat de client verwacht. Met dit uitgangspunt wordt er gestreefd om de kwaliteit te borgen en telkens te verbeteren waar dit nodig is. Dit betekent dat wordt vastgelegd wat we doen, met welke doelen en wordt dit gedurende het traject geëvalueerd met jullie. Na de intake fase maken we samen een begeleidingsplan waarin we de doelen opstellen en deze leidend zijn. Regelmatig maken we gebruik van twee korte vragenlijsten; de ORS en SRS. De ORS kijkt op het moment van ontmoeten naar hoe het met u, of jullie gaat. De SRS evalueert de ontmoeting, bent u voldoende begrepen, had de therapeut iets anders kunnen doen, of was het zo goed als het ging? Aan het einde van het traject evalueren we de doelen en schrijven we hier een verslag van. Met het ondertekenen van de algemene voorwaarden gaat u akkoord dat dit verslag ook naar de verwijzer gestuurd.

Privacy

Er wordt zorgvuldig met uw privacy omgegaan. Privacygevoelige informatie wordt uitsluitend beveiligd verstuurd, tenzij u akkoord geeft om dit op andere wijze te doen. Er wordt gebruik gemaakt van WhatsApp en attenderen u erop dat u hier ook akkoord voor geeft om op die wijze te communiceren, aangezien dit communicatiemiddel niet volledig beveiligd is. Mailwisselingen zullen via Zivver plaatsvinden. In Praktijkdata (registratie-en rapportagesysteem) wordt het dossier gemaakt, waar alleen de betrokken behandelaren inzicht in hebben. Video-opnames maken geen onderdeel uit van het dossier. Deze worden vernietigd nadat het dossier is afgesloten.

Geheimhouding

Er bestaat een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Dit betekent dat uw therapeut alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u kan verstrekken aan derden. Alleen in noodsituaties, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen, kan de therapeut deze geheimhoudingsplicht doorbreken. Uw therapeut kan wanneer zij dat nodig acht overleg plegen met collega’s, deze hebben ook een geheimhoudingsplicht en zullen respectvol en zorgvuldig met informatie omgaan.

Afspraak wijzigen

U kunt tot 24 uur van te voren een afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen.

Bereikbaarheid

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 -17:30 uur. Indien er sprake is van spoed, dan kunt u contact opnemen met Spoed voor Jeugd.

Klachten

Anther zet zich in om de beste hulpverlening te bieden. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent over de door haar geboden zorg. We raden onze cliënten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar hun klachten te melden. Anther is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.

Have a question?

Fout: Contact formulier niet gevonden.